Her er vår guide til oljetanksanering i fire enkle steg:
 
1.   Finn informasjon om oljetanken din

Det første steget er å finne mest mulig informasjon om oljetanken din.
Informasjonen vil være nyttig for firmaet som skal sanere oljetanken senere.
     
De viktigste tingene du bør prøve å finne ut er: 

- tankens alder.
- siste tilstandskontroll.
- hvilken type tank (stål, glassfiber osv).
- størrelse på tank.
- nåværende innhold i tanken.
- tankens plassering.

- plassering av tankens rør og ledninger.

Det er ikke sikkert du har denne informasjonen lett tilgjengelig. Det er heller ikke sikkert at du klarer å finne den. Heldigvis er ikke dette avgjørende for å få oljetanken fjernet, men det vil gjøre jobben litt enklere.

 

2.    Hent inn tilbud og gjør avtale med et kompetent firma

Finn og kontakt flere kvalifiserte firma som tilbyr fjerning/sanering av oljetank. Innhent priser på jobben, og inngå avtale med den bedriften du har størst tillit til. 

Oljefri har kvalitetssikret energispesialister som tilbyr oljetanksanering flere steder i landet. Du kan benytte forespørselskjemaet på forsiden vår for å motta uforpliktende tilbud fra tilbydere i ditt nærområde.  Hvis du ikke finner en Oljefri-tilbyder i ditt område, ta kontakt med din kommune eller med Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA).

Vi anbefaler at du velger en bedrift med ansatte som er registrert som kontrollører hos arbeidstilsynet, og kan gjøre gassmålinger av oljetanken og utstede gassfri-/arbeidssertifikat. 

 

3.   Finn tanken, rens og grav opp

Det første som skjer er at oljetanken må lokaliseres, enten den er nedgravd elleer i kjelleren. Er tanken nedgravd brukes gjerne lufte- og påfyllingsrør som utgangspunkt. Når oljetanken er lokalisert og gravd frem, tømmes den, og rengjøres deretter grundig. Hvis oljetanken ikke tømmes og renses før den heises opp kan restolje lekke ut i det oljetanken løftes opp. Det er alltid restolje i fyringstanker.

Når tanken er tømt og renset gjøres det gassmåling. Er tanken ren får den et gassfrisertifikat og kan leveres til avfallsstasjonen. Da kan oljetanken løftes opp og fraktes bort.

Når tanken er fjernet fylles hullet med singel, som toppes med matjord, slik at huseier bare kan rake og så ny plen der hullet har vært.

Også boliger med innvendig kjellertank bør tømmes og renses. Selv om kjellertanker står trørt vil også disse tankene ruste fra innsiden. Etter flere år med påfylling av parafin eller olje vil kondensvann legge seg i bunnen av tanken og føre til rust. Vil du få oljetanken ut av kjelleren må den som regel skjæres i stykker etter at den er tømt og renset.

Lufte- og påfyllignsrør skal også fjernes. Har boligen en dagtank inne i huset bør også denne fjernes. Da suges kobberrørene som fører parafinen/oljen inn i huset og til ovnen tomme. Før dagtanken og eventuelt også ovnen fjernes, klippes kobberrørene av.

Alt dette er en liten dagsjobb for et sertifisert firma.

 

4.    Rapporter til kommunen

Etter at tanken er sanert og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen.
Alle seriøse bedrifter som driver med tanksanering er pålagt å gjøre dette, men det er du som huseier som har det endelige ansvaret for at det blir gjort.

HUSK: Er tanksaneringen en del av et større oppgraderingsprosjekt i boligen din kan det være mulig å få økonomisk støtte fra Enova. Her finner du mer informasjon om hvilke energitiltak som støttes.