Oljetanker har begrenset levetid. Det eneste du kan være helt sikker på er at det en eller annen gang vil gå hull på tanken - eller rørledningene som er koblet til. Spørsmålet er bare når det vil skje.

De fleste oljetankene ble lagt ned for mange tiår siden. Mange er allerede tiår over det vi kaller teknisk levetid - eller den levetiden du kan forvente at oljetanken bør ha.

Oljelekkasjer kan få store konsekvenser for deg og nærområdet ditt. Derfor er det viktig at disse potensielle miljøbombene blir tømt, renset og fjernet på forsvarlig vis.

Bør du sanere oljetanken?

 • Oljetanken er ikke lenger i bruk.
 • Du er i gang med å fase ut fossil oljefyring fra boligen din.
 • Oljetanken er gammel og utgjør en  forurensingsfare.

Hva koster det?

 • Å tømme og rense en oljetank koster fra 8 - 15 000 kroner.
 • Å få tanken sanert og levert på avfallsmottak koster gjerne rundt 20 000.

Slik går du frem

 • Finn informasjon om oljetanken din . Det viktigste er alder, størrelse, hvor den befinner seg og hvilket materiale den er laget av og eventuelt tidspunkt forr siste tilstandskontroll.
 • Bestem om du skal gjøre deler av jobben selv, eller om du skal få et firma til å gjøre alt.
 • Send en prisforespørsel til flere firma. Du bør bruke et firma med sertifisert mannskap til rensing og gassmåling av tanken. Da kan du bevise for avfallstasjonen at oljetanken er ren - og ikke lenger utgjør noen miljøfare når den leveres inn der. Firmaet bør også ha kjøretøy som er godkjent for å frakte farlig gods på vei.
 • Firmaet finner oljetanken og graver den frem. Tanken tømmes, renses (og gassmåles) før den etter dette kan fraktes til et godkjent mottak. I de aller fleste tilfellene er du forpliktet til å både rense og fjerne oljetanken, men i noen tilfeller - hvis oljetanken er vanskelig å komme til - kan du søke kommunen om dispensasjon fra fjerningen. Oljetanken skal likevel tømmes og renses, og påfyllingsrøret ødelegges eller fjernes.
 • Gi beskjed til kommunen om at oljetanken er sanert. Firmaet er pålagt å gjøre dette for deg, men det er du som har det endelige ansvaret for å sørge for at det er gjort.
 • Hvis du erstatter parafinkamin eller oljekjel samtidig med tanken har du rett til å få støtte fra Enova. Les mer og søk støtte.