Nå er det bestemt. Alle boliger og næringsbygg som i dag bruker fossil olje eller parafin til oppvarming gå overt til en annen energikilde.

Allerede i 2012 vedtok partiene på Stortinget at et forbud ville komme, og sommeren 2017 kom også forskriften, den juridiske formuleringen av forbudet. Sommeren 2018 vedtok regjeringen en yterligere utvidelse av forbudet. Les den endelige forskriften her.

 

Hva er forbudt?

1. januar 2020 ble det være forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge. Med oppvarming menes ikke bare oppvarming av rommene, men også av varmtvannet og ventilasjonsluften i bygningen.
 
 

For hvem gjelder forbudet?

Forbudet vil gjelde for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak.

I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. I noen tilfeller kan også fossil oljefyring brukes i industribygninger.

Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. 

Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

 

Hvem skal følge opp forbudet og hvordan?

Det er den som eier og bruker fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge forskriften.

Som lokal forurensingsmyndighet er det kommunen som har fått ansvaret med å kontrollere at forbudet overholdes.

Kommunen kan få utlevert lister over hvem som har kjøpt fossil fyringsolje og parafin fra alle som omsetter disse produktene. Kommunen kan også kreve inn gebyr for å kontrollere at forbudet overholdes. Hvor store gebyrene vil bli vil være opp til den enkelte kommune å bestemme.
 

 

Er det situasjoner fossil oljefyring fortsatt kan brukes?

I forbudet er det åpnet opp for at fossil fyringsolje kan brukes i enkelte situasjoner.

Det er i hovedsak hvis det oppstår driftsforstyrrelser i kraftnettet, eller hvis feil eller skade gjør at de andre oppvarmingskildene dine ikke kan brukes. Du kan i begrensede perioder bruke fossil oljefyring som backup.

Hvis det i enkelte områder av landet ikke skulle være tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å gjennomføre forbudet kan NVE tillate at det brukes fossil fyringsolje til oppvarming i akkurat disse områdene.