Informasjon om boligen
Gammel opvarmingsløsning: Oljefyr
Ny oppvarmingsløsning: Pellets
Andre tiltak:

Energirådgivning

Økonomi: Fjerning av oljefyr 40 000 kr, pelletskjel 100 000 kr. Støtte fra Oslo kommune: 36 000 kr (Oppdatering 2017: se også enova.no)

Ragnar Vik hadde en gammel oljefyr fra 1951 stående i huset sitt i Oslo. At oljefyren skulle vekk, det var han sikker på. Som tidligere leder i Naturvernforbundet har Vik lenge vært opptatt av naturvern og er en aktiv vassdragverner. Han tok selv kontakt med en energirådgiver, Dag Arne Høystad, for å få en oversikt over de forskjellige alternativene på det relativt nye markedet. 

For Vik var ikke den økonomiske innsparingen en hovedfaktor, men heller miljøaspektet. Han så derfor på en rekke alternativer før han bestemte seg for at pellets var veien å gå.

 - Jeg tok kontakt med Dag Arne, som var til stor hjelp i prosessen med å finne et miljøvennlig og trygt alternativ. Han kunne anbefale flere gode løsninger, samt energispesialister. Valget på pellets falt til slutt ganske naturlig. I tillegg til å slippe oljebrenning, tiltalte det meg at pelletsfyring også eliminerer elektrisitet som primær energikilde. Dette er viktig for en vassdragsverner!

 

Prosess

Vik valgte å bruke Askim & Mysen Rør AS til å utføre arbeidet, noe han på ingen måte angrer i dag.

- Jeg kan trygt anbefale Askim & Mysen Rør. Profesjonelle, flinke og arbeidsomme mennesker som gjorde en strålende jobb, sier Vik.

Pelletskjelen krever at man gjerne må gjøre litt ekstra, i motsetning til f.eks. en varmepumpe. Det ser ikke Vik på som en hindring.

- Jevnlige besøk i fyrrommet gir en løpende oppfølging av fyringsbehov og fyringsøkonomi som jeg synes er nyttig. Jeg trives godt med det, og prosessen er svært enkel. Når jeg har fylt opp med pellets, kan ovnen gå av seg selv en god stund, slik at man trygt kan reise bort en helg uten bekymring. Om man skulle la være å fylle på når den går tom, så kobles oppvarmingen over til elektrisitet, så man slipper uansett å fryse. Fyrrommet er dessuten svært stillegående, noe som er ganske fint.

 

Økonomi

- Innsparing var aldri et stort fokus. Jeg ville først og fremst slutte å fyre med olje. Jeg fikk også en fin pris på hele prosessen fra Askim & Mysen Rør. Jeg betalte 40 000 for å fjerne den gamle oljefyren, og 100 000 for den nye pelletskjelen. Jeg søkte også støtte fra Oslo kommune, hvor jeg fikk 36 000 for utbyttingen. (Oppdatering 2017: Se også enova.no)

- Om jeg sparer strøm og penger? Sikkert nok, men det har jeg ikke regnet så nøye på. Det var som nevnt heller ikke det viktigste, påpeker Vik.

Pellets kjøper Vik for tiden hos en lokal forhandler i Oslo. Utfordringen så langt har vært å finne en leverandør som gjør bulkleveranser inn til gårdsplassen.

- Det blir trangt for de som leverer bulkleveranser å komme gjennom porten hos meg og ned oppkjørselen, så det blir stort sett leveranse på pall, 52 sekker på 16 kg hver.

Nede i kjelleren ligger pelletssekkene pent stablet på den ene siden av fyrrommet. Pelletskjelen får en liten påfylling mens vi er på besøk. Han understreker under demonstrasjonen hvor lett det kan gjøres å holde huset varmt. Vik viser oss også askeboksen, som fint holder en sesong uten å måtte tømmes. Når feieren var på besøk fikk han også tilbakemelding på hvor lite avfall kjelen gir fra seg.

- Jeg er skikkelig fornøyd med valget av oppvarmingskilde. Pellets er et godt alternativ til oljefyr. Komfort, miljøhensyn og arbeidsmengde er det lite å utsette på, bekrefter Vik.

 

Rådgivning

Energirådgiver Dag Arne Høystad anbefaler rådgivning i forkant av energiinstallasjoner.

- Det er en balanse mellom energianlegget og varmetap i bygget. Derfor er det lurt å se på hvordan man kan redusere varmetapet i boligen først. For mange er det vanskelig å vite hvor de skal begynne, og hvilken effekt ulike tiltak vil ha. En fagperson vil se på hvilke løsninger som vil passe best for din husstand. Enkle inngrep, som å etterisolere loft eller installere energiglass, kan utgjøre store forskjeller.  Dette er tiltak som bidrar til økt komfort, og mulighet til å klare seg med et mindre og billigere varmeanlegg. Gamle vannbårne varmeanlegg som er tilpasset høytemperatur fra en fyrkjele, kan ved etterisolering fungere med lavere temperaturer bedre tilpasset varmepumpe, forteller Høystad.

Enova lanserte i juni 2013 en ny støtteordning for energirådgivning. Du kan få inntil 5000 kroner i støtte for å benytte en forhåndsgodkjent energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din. Les mer om Enovas støtteordninger her.

- Man skal være bevisst på hvilke energirådgivere man velger. Rådgivningen fra Enova er knyttet til tilskuddsordningen "ambisiøs oppgradering". For å komme i betraktning i denne ordningen må i praksis alle husets ytterflater etterisoleres. Beregningsverktøyet som brukes er lite egnet til å vise effekten av enkelttiltak. Om det ikke er aktuelt for deg å oppgradere alt på en gang er det viktig å få en energirådgiver som ikke bare følger Enova-malen slavisk, konstaterer Høystad.

Her kan du lese om energirådgivning på Naturvernforbundets side energismart.no.

 

Installasjon

Tommy Persson fra Askim & Mysen Rør AS svarer på om pellets er et godt alternativ for fremtiden.

- Pellets er et godt valg. De fleste som faser ut olje har vannbårne systemer som er høytemperert. I mange tilfeller kan man også bruke samme kjele som til olje og bare bytte brenner.

Når det kommer til antall utskiftning av oljefyrer, kan Persson bekrefte at dette varier fra år til år, men at de i 2013 har byttet ut ca. 30 oljefyrer så langt.

-Vi får mange forespørsler om fornybare oppvarmingsalternativer hos oss. Det går nok mest i væske/vann-varmepumper. Pellets er likevel et godt alternativ året rundt, bortsett fra de varmeste sommerdagene - da kreves det så lite varme, og pellets går best med full hastighet. Å installere pelletskjeler er en enkel prosess og krever ikke store inngrep hos de fleste, forteller Persson.

Askim & Mysen Rør AS har erfaring med, og kan levere, de fleste fornybare varmeløsningene på markedet. De jobber med varmepumper, sol, pellets og ved, noe som betyr at de i større grad kan velge den fornybare løsningen som vil fungere best i hvert enkelt tilfelle.

- Å bytte ut en gammel oljefyr med pellets tar normalt rundt to dager, så det er ikke spesielt langtekkelig for deg som huseier, konstaterer Persson, som leverer oppvarmingsløsninger i hele Østfold, Oslo og store deler av Akershus.

Når huseiere fjerner oljefyrer er de også pliktige til å fjerne oljetanker som ikke er i bruk. Flere av Oljefris energispesialister leverer denne tjenesten - les mer om dine lokale energispesialister her.

 

 

Oljefri var på bersøk hos Vik høsten 2013.