Fr å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 1. januar 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020. 

- I Bodø kommune har vi registrert cirka 800 oljetanker, men vi frykter at oversikten vår er utdatert, sier Ingunn Øvsthus, fagleder ved miljøenheten i Bodø kommune.

 

Arrangerer informasjonsmøte
- Nå vil vi gjerne hjelpe innbyggerne med å forberede seg til forbudet mot fossil oljefyring som snart trer i kraft. Derfor har vi sendt invitasjon til alle vi har i vårt oljetankregister til et åpent informasjonsmøte om dette temaet, sier Øvsthus.

Møtet skal være tirsdag 12. november klokken 18, i Folkeforum på det nye rådhuset.

 

Klimatiltak
- Når fossil fyringsolje blir forbudt 1. januar 2020 må nesten alle bolig- og byggeiere som bruker oljefyring i dag finne en annen oppvarmingsløsning, sier Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

-  Å erstatte fossil oljefyring er et klimatiltak som virkelig monner, men det er ikke den eneste grunnen til at du bør bytte oppvarmingskilde. Vår erfaring er at disse oljetankene utgjør en stor forurensningsfare, sier hun.

 

Store konsekvenser 
- Her har nok mange sovet i timen, for alle som eier en slik tank bør vite hvilket ansvar de har for å unngå lekkasjer og alvorlig forurensing, forteller Østerbø.

- Hvert år ser vi lekkasjer fra helt vanlige oljetanker som gir enorme skader på omgivelsene. 

Du kan forurense hage, hus, jordsmonn, planter, dyr og vann.En eneste liter fyringsolje kan forurense en million liter drikkevann. 

- Det hjelper ikke om du tror at oljetanken er tom. Selv om du ikke lenger bruker oljetanken vil den inneholde restolje som kan lekke ut. Oljetanker som ikke brukes skal tømmes for olje, renes og fjernes, poengterer Østerbø.

 

Etterlyser informasjon om oljetanker


- Har du en oljetank uten å ha mottatt informasjon fra oss? 

Gi gjerne beskjed til Bodø kommune via kommunens hjemmeside: 
bodo.kommune.no/nedgravde-oljetanker/

Eller til epostadressen:
miljoenheten@bodo.kommune.no 

- Du er også hjertelig velkommen på informasjonsmøtet vi arrangerer, sier Øvsthus.

- Er oljetanken din allerede fjernet vil vi også ha beskjed om det. Grunnen til at vi vil vite hvilke tanker som er i bruk, handler ikke om at vi i kommunen vil gjøre livet surt og vanskelig for innbyggerne våre. Vi trenger rett og slett å vite hvor disse tankene er – i tilfeller når det oppstår alvorlige lekkasjer. Da kan et oppdatert oljetankregister være avgjørende for å finne forurensningskilden og redusere skadene, sier Ingunn Øvsthus.