Endelig er forbudet mot fossil oljefyring vedtatt på alle nødvendige nivåer. Fra 1. januar 2020 kan du ikke lenger bruke fossil fyringsolje, selv om du måtte ønske det, sier Martin Brandtzæg , koordinator for klimaprosjektet Oljefri i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er lettet

- Vi er lettet nå. Det haster virkelig å komme i gang med klimakuttene. Da kan vi ikke ha bygg som spyr ut klimagasser når det finnes så mange energismarte alternativer, sier Brandtzæg.

At fossil oljefyring vil bli forbudt å bruke til oppvarming, er ikke noe nytt. Allerede i klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det varslet at et forbud ville komme i 2020. I 2017 bestemte Stortinget hovedinnholdet i forbudet.

- Det siste halvåret har vi ventet på de siste detaljene i forbudet, men det som ble bestemt nå bør ikke komme som noen overraskelse på noen, sier Brandtzæg. Likevel er det nok fortsatt en del byggeiere som blir tatt på senga i dag, sier han.


Hjelper deg å bli oljefri

Gjennom Oljefri gjør Naturvernforbundet det lettere og tryggere for boligeiere å erstatte oljefyren.  Siden 2010 har forbundet holdt informasjonsmøter i samarbeid med kommuner over hele landet, funnet frem til lokale energispesialister og gitt boligeiere informasjon.

På nettsiden oljefri.no, finner du all den informasjonen som trengs når du skal erstatte en oljefyr eller en parafinbrenner. I tillegg kan du sende forespørsel til kvalitetssikrede energispesialister som har kompetanse og erfaring. Da er det ikke så vanskelig å komme i gang, sier Brandtzæg.
 

- Det er nå flere tiår siden fyring med fossil olje og parafin begynte å bli upopulært. Oljefyring er i tillegg til å være svært klimaskadelig både dyrt, stinkende, ineffektivt og risikabelt - oljetanken din er en tikkende miljø- og kostnadsbombe. Et forbud er den aller siste spikeren i kista for fossil oljefyring, sier han.


Enova gir også støtte hvis du erstatter oljefyr og –tank med en fornybar og energismart oppvarmingsløsning, men støtten reduseres allerede i 2019, og forsvinner helt i 2020.

 

Gass fremdeles utelatt

Naturvernforbundet hadde håpet at det ville komme et tillegg til forskriften med fremtidig forbud mot bruk av fossilgass til oppvarmingi bygninger. 

-  Regjeringen hadde en gylden mulighet til å vise retningen mot en helt fossilfri byggsektor. Derfor er vi skuffet over at denne retningen ikke har blitt uttalt tydelig gjennom forbudet, sier han

 

Ikke sikkert at forbud er nok

- Skal vi komme i mål med oljefyrutfasingen til 2020 må flere tiltak og virkemidler tas i bruk. Naturvernforbundet mener at avgifter, tilskudd, kompetanseheving og utadrettet informasjonsarbeid vil være helt nødvendig for å få alle i mål innen fristen, sier Brandtzæg.