I Klimabarometeret som TNS Gallup la fram tidligere i sommer vurderer bare 47 prosent av norske boligeiere energistandarden på egen bolig som god. 

Bare 12 prosent av norske boliger er bygget etter år 2000. De fleste norske boliger har en energistandard som ikke kan sammenlignes med boligene som bygges i dag. I tillegg viser undersøkelser at boligeiere som gjør større rehabiliteringer ikke griper sjansen til å energioppgradere boligen samtidig. Snarere viser undersøkelser gjort av Sintef at mange av tiltakene som iverksettes øker energiforbruket og svekker bygningens tekniske tilstand.

 

Overvurderer standarden i egen bolig

Klimabarometeret viser at 29 prosent mener at energistandarden i egen bolig verken er bra eller dårlig, mens bare 17 prosent vurderer standarden som direkte dårlig. Enova mener andelen som bor i en bolig med dårlig energistandard i realiteten er mye høyere.

– Om vi legger statistikk fra Energimerket til grunn, har halvparten av norske boliger de to dårligste energikarakterene, altså en F eller G. Dagens standard tilsvarer en C, og mindre enn tjue prosent har C eller bedre.

Barnwell tror en overvurdering av energistandarden bidrar til at færre gjør omfattende energitiltak.

– Mange reflekterer nok ikke mye over dette, men de som har bodd i både en dårlig isolert og en godt isolert bolig gjennom en kald vinter vet hvor stor forskjellen er. Å gjøre energitiltak i boligen handler ikke bare om å spare energi, det øker også trivselen i boligen. I Klimabarometeret ser vi nå at omtrent like mange oppgir økt bokomfort som motivasjon for energitiltak som reduserte energiutgifter.

Støtte å hente

Enova kan bidra med tilskudd til å benytte en energirådgiver som kartlegger energibruk i boligen din og foreslår hvilke energitiltak som vil monne. Fra i år har dessuten alle som oppgraderer til dagens energistandard rett på inntil 100.000 kroner tilbake gjennom Enovatilskuddet. Det er et tilbud som har blitt svært godt mottatt, og allerede har 115 boligeiere fått støtte gjennom det nye tilbudet. I tillegg gir også 13 andre mindre og større energitiltak rett til penger tilbake.