Varme er den kategorien med flest energitiltak som bedriftene kan søke om å levere gjennom Energispesialist. Grovt sett kan disse deles inn i varmeløsninger til vannbåren varme og varmeløsninger til punktoppvarming. Det er stort sett ulike bedrifter som leverer varmeanlegg til vannbåren varme og punktoppvarmingsløsninger, derfor har vi også ulike fagspesifikke opptakskrav.

Følgende oppvarmingsløsninger kan bedriftene søke om opptak for å levere gjennom Energispesialist:

Vannbårne oppvarmingsløsninger Punktoppvarmingsløsninger        
Luft-vann varmepumpe Luft-luft varmepumpe
Berg,- jord- og sjøvarmepumpe Vedovn, peis og innsats
Ventilasjonsvarmepumpe Pelletskamin
Vedovn med vannkappe  
Vedkjel  
Pelletskamin med vannkappe  
Pelletskjel  
Fliskjel  
Solfangere  
Fjernvarme  
Vannbåren varme  

Opptakskrav

Alle bedrifter som søker om opptak til Energispesialist må innfri følgende opptakskrav:

 • Organisering som aksjeselskap
 • Minimum tre års drift
 • Minimum tre års erfaring med energitiltakene det søkes om opptak til
 • Positivt årsresultat siste regnskapsår
 • Positiv egenkapitalandel siste regnskapsår
 • Oppdatert attest for skatt og merverdiavgift uten skyldige avgifter
 • Gode kundereferanser
 • Leverer produkter og løsninger i henhold til norsk regelverk

I tillegg til å innfri de generelle opptakskravene over, må bedrifter som søker om opptak innenfor kategorien varme også innfri følgende fagspesifikke krav:

 • Sentral godkjenning innen godkjenningsområdet varme- og kuldeinstallasjoner, som prosjekterende i tiltaksklasse 1 og utførende i tiltaksklasse 2 (alle vannbårne varmeløsninger)
 • F-gass sertifisering (luft-luft varmepumper)
 • Minimum én montør sertifisert av Norsk Varme og Brannvernforeningen (ildsteder)