Vi vil hjelpe deg å med å bli oljefri

Hvis du har en oljetank nedgravd i hagen din, har du mest sannsynlig mottatt brev fra kommunen med invitasjon til åpent informasjonsmøte. Det har gjerne vært et meldeskjema vedlagt også, sånn at Asker kommune kan få beskjed hvis oljetanken din ikke lenger er i bruk.

Gjennom kampanjen har vi ønsket å gi flere informasjon om utfordringene knyttet til fossil oljefyring, forurensningsfaren fra den nedgrave oljetanken. Blant annet gjennom disse brevene, men også gjennom brosjyrer, utallige presseoppslag og konkurranser.

 

Oljefyringsforbud i 2020

Det er blitt bestemt at fossil oljefyring blir forbudt i 2020. Det betyr at du i løpet av 2019 må finne en annen oppvarmingsløsning hvis du har oljekjel eller parafinkamin i dag.

Les mer om forbudet.

 

Trenger du hjelp til å bli oljefri, eller til andre energismarte tiltak?

Asker kommunen tilbyr gratis og uforpliktende ENØK-veiledning for innbyggere i Asker. Kontakt Askers energirådgiver via e-post energiradgiver@asker.kommune.no.
 
Du kan blant annet få råd om:
- etterisolering av vegger og tak
- bytting av vinduer og dører
- alternative energikilder

Du kan også kontakte energirådgiveren gjennom skjemaet vi har her på Oljefri.no. Da kan du sende forespørsel til lokale energispesialister samtidig som kan installere de løsningene energirådgivere foreslår. 

Da vil du motta et uforpluktende tilbud, eller en forespørsel om befaring fra bedriftene du ønsker.

 

Energiportalen.no er tilgjengelig for Asker kommune sine innbyggere. Energiportalen er en nettportal hvor du kan bergene hvor mye energi du sparer på å gjennomføre ulike energitiltak i boligen din.

Du kan også finne mer informasjon om flere energitiltak på Energismart.no, Naturvernforbundets nettportal for energieffektive løsninger. 

 

Mange fornybare alternativer

Heldigvis finnes det mange fornybare oppvarmingsløsninger som er mer energismarte og mindre klimaskadelige enn fossil fyringsolje. 

En parafinkamin kan f.eks erstattes av en luft-luft-varmepumpe, en rentbrennende vedovn eller en pelletskamin, eller allerhelst med en kombinasjon. En oljekjel kan gjerne erstattes av en luft-vann-varmepumpe, en bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe eller jordvarmepumpe. Du kan også velge pelletskjel, vedkjel, eller vedovn med vannkappe. Gjerne i kombinasjon med solfangere.

Det er også mulig å bruke biofyringsolje eller ren elektrisk oppvarming, selv om disse alternativene er mindre energismarte.

Les mer om de fornybare alternativene, og om hvordan du går frem for å bli oljefri. Du kan også se hvor mye du vil spare på å velge ulike fornybare alternativer.

 

Gode grunner til at oljetanken bør fjernes

Har du allerede kuttet ut oljefyringen, men har en oljetank som ikke lenger er i bruk?  Da er det på tide at den blir fjernet. En slik gammel oljetank er en tikkende miljøbombe, og den er ditt ansvar, uansett hvordan du snur og vender på det.

Det viktigste er at oljetanken tømmes og renses. Det spiller ingen rolle om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje igjen i en slik "tom" tank. I verste fall er det ikke mer enn noen liter som skal til før oljelekkasjen er et faktum. Les mer om lekkasjefaren her.

Derfor skal oljetanker som ikke lenger brukes tømmes og renses av et firma som har både sertifisert utstyr og mannskap. Deretter skal oljetanken fjernes, men kommunen kan gi dispensasjon til fjerning av oljetanken hvis den ligger vanskelig til. Du må søke Asker kommune om tillatelse til dette. Husk at oljetanken uansett skal tømmes og renses.

Les mer om hvorfor du bør sanere oljetanken, og hvordan du går frem.

Vil du melde fra om at boligen har, eller har hatt nedgravd oljetank? Da finner du mer informasjon om hvordan du kan gjøre det på denne nettsiden.


Få støtte

Enova gir økonomisk støtte hvis du erstatter fossil oljefyring med et fornybart alternativ og samtidig sanerer oljetanken. De gir også økonomsik tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning, og til helthetlig energioppgradering av boligen din.

Les mer om tiltakene du kan få støtte til.  

 

Hvem kan gjøre jobben?

For å gjøre det tryggere og enklere for deg å komme i gang med å bli oljefri, har vi godkjent flere energispesialister i regionen som tilbyr oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, samt rens og fjerning av oljetank. Energispesialistene tilfredstiller objektive krav innen kompetanse, økonomi og kundeoppfølging. Les mer om kvalitetsikringsordningen Energispesialist her.

Du kan sende forespørsel om konkrete løsninger direkte til lokale energispesialister ved å fylle ut skjemaet på forsiden av oljefri.no.
 

 

Samarbeidspartnere

Kampanjen Oljefri drives av Naturvernforbundet, og Asker kommune er den viktigste samarbeidspartneren. Oljefri samarbeider også med Asker kommunes energirådgiver i kampanjen.