Spare penger? Hvordan kan det være mulig? tenker du kanskje. Spesielt hvis du eier en gammel oljekjel og har fått tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger som vil koste deg flere hundre tusen kroner.

Men det er flere årsaker til at kan takle en 

Oljefyren er inefektiv

Oljefyrer, og da spesielt de gamle oljekjelene og parafinkaminene er lite effektive. En del av dette handler om at anleggene kan ha dårlig forbrenning, lite energismart utforming og at det gjøres service av anlegget for sjelden. Dette gjør at du bruker mye mer brensel enn du burde ha brukt for å produsere den varmen du trenger.

I tillegg er det gjerne vanskelig å styre oljefyren effektivt. Du skrur den på om høsten, og av om våren, og utover dette reguleres lite, eller ingen ting. Det betyr at du i perioder produserer mye mer varme enn du faktisk trenger.  

Oljekjeler fra 60-tallet har gjerne en virkningsgrad på 60 - 70 prosent, parafinkaminene gjerne enda dårligere. Det betyr at for hver liter fyringsolje du bruker - forsvinner 30 - 40 prosent av energien rett ut pipa. Er kjelen nyere får du litt bedre virkningsgrad, men det er først anleggene fra de siste tiårene som f.eks har behovsstyring.

 

Fyringsolje er kostbart

Fossil fyringsolje er et dyrt brensel. Hver eneste liter koster penger, og den koster gjerne en god del mer enn andre energikilder per kilowattime. Da betaler du mer for hver eneste liter fyringsolje du bruker i året, når du sammenligner med andre energikilder som strøm, solenergi eller bioenergi.

 

Du får økonomsik støtte

Enn så lenge får du støtte fra Enova hvis du erstatter fossil oljefyring med fornybar energi og samtidig sanerer oljetanken. Det kommer godt med. Her kan du lese mer om denne støtteordningen.

 

Sjekk selv med vår kalkulator

Alle disse faktorene - og flere til - gjør at det fort kan være penger å spare på å bli oljefri, selv når du må gjøre store investeringer, og lånefinansierer hele investeringen.

Med Oljefri-kalkulatoren vår kan du fort se hvilke alternativer som kommer best ut når totalkostnader er tatt med i regnestykket, og du kan gå inn og legge dine egne verdier i kalkulatoren for å tilpasse den til din situasjon og ditt behov.