Er du en av de som har en flunkende ny oljefyr vil kanskje ikke komfort-argumentet virke så godt på deg. Er derimot oljefyren din fra 60-tallet har du nok merket at den begynner å synge på det siste verset.

Den gjør kanskje jobben, enn så lenge. En ting er imidlertid sikkert, det blir ikke mindre oppfølging med tiden.

 

Mindre lukt og lavere risiko

Fossil fyringsolje og parafin stinker, og er rett og slett farlig avfall som vi ikke vil ha verken i naturen og nærområdet vårt. Mange opplever lukten som både skjemmende og forstyrrende, og mange er engstelige for lekkasjefaren som er tilknyttet oljetanken.

Det skal en god del til for at avgasser fra fyringsolje og parafin skal gi varige helseskader, men at det er ubehagelig merker vi fort, og noen takler lukten dårlig. 

Les mer om konsekvenser ved oljelekkasjer.

 

Bedre styring, jevnere varme

Der de gamle oljefyrene gjerne bare har en av-og-på bryter og en knapp der du kan stille inn temperaturen, er moderne oppvarmingsløsninger som regel termostatstyrt. Noen løsninger styrer også oppvarmingen inne basert på temperaturen som måles ute. Det betyr at du får en jevnere temperatur i huset over året.

På mange av løsningene har også mulighet til å stille inn om du ønsker å senke temperaturen i perioder du ikke er hjemme, eller ikke trenger så mye varme, typisk på dagen og om natten. Noen løsninger kan også fjernstyres, sånn at du ikke trenger å være i huset for å skru varmen på, opp eller ned. 

Dette sparer deg ikke bare for penger, det sparer deg også potensielt for mange turer ned i fyrrommet.

 

Mindre oppfølging, mindre jobb

Er du lei av å bestille service på oljefyren,  passe på at du får fyringsolje levert til rett tidspunkt, og at oljetanken din blir kontrollert? Selv om noen av de fornybare alternativene til oljefyren også kan være arbeidskrevende, f.eks basert på ved eller pellets, er det mange av alternativene som nesten ikke krever vedlikehold eller oppfølging i det hele tatt.

Hvis du ønsker en oppvarmingsløsning med minimalt vedlikehold, er det noe som det er mulig å få til.