Klimaforskere diskuterer ikke lenger om at global oppvarming vil skje. Klimaendringer er allerede i gang, og det forskerne nå er opptatt av er hvordan disse endringene vil ramme oss, hvor alvorlig og hvor raskt. Klimaendringene er globale, de er alvordlige og de rammer verden helt uavhengig av hvem som har skyld, eller hvem som har mulighet til å tilpasse seg.

Selv om Norge ikke står for en stor andel av verdens samlede direkte klimagassutslipp, er vi som langtids oljeutvinner og -eksportør ansvarlig for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp. Visste du at blant de 100 selskapene som har bidratt mest til utslipp av klimagasser i verden (siden 1988) er både Statoil og Petoro representert?

På tross av at nesten all elektrisitet i Norge kommer fra fornybar vannkraft har i hver nordmann et stort klima-fotavtrykk i tillegg. Så langt har vi ikke klart å kutte de samlede klimagassutslippene våre. Nå haster det mer enn noen gang, sånn at vi kanskje kan klare å unngå de mest skadelige klimaendringene. 

Er du intressert i klima? Les mer på Naturvernforbundets nettsider.

 

Det nytter

Mange bolig- og byggeiere har allerede tatt steget og erstattet oljefyren sin med fornybar energi. Visste du at salget av fossil fyringsolje og parafin har stupt de siste årene? I 2016 ble det solgt og brukt  56 % færre liter med fossil fyringsolje og parafin enn i 2010. Nedgangen er formidabel.

Ved å bli oljefri har hver enkelt av disse boligeierne bidratt til denne enorme reduksjonen i klimagassutslippene. 

Er en av dem som fortsatt fyrer med fossil olje? Nå trenger vi din hjelp for å komme i mål.  Myndighetene har beregnet at du kan være med å bidra til at utslippene i Norge går ned med om lag 250 000 tonn CO2  årlig.

 

Et klimatiltak som monner

Når du erstatter fossil oljefyring med fornybar energi, og blir oljefri reduserer du klimagassutslippene dine betraktelig.

Hver liter fossil fyringsolje ut ca 2,7 kg CO2, når den brennes i en oljefyr eller kamin. 

Parafinkaminen i stuen din bruker gjerne 1200 liter parafin eller olje i løpet av fyringssesongen. Det betyr at den i løpet av året vil slippe ut mer enn 3 tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 1 - 2 gjennomsnittlige personbiler. Da er ikke engang klimagassutslippene til utvinning, foredling og transport av fyringsoljen tatt med.

Har du et oljefyrt sentralvarmeanlegg og brenner 3000 liter fyringsolje i løpet av et år blir utslippene dine på godt over 8 tonn, og tilsvarer 3 - 4 nyere bensinbiler.

Ved å bli oljefri gjennomfører du rett og slett et klimatiltak som monner!