Med fjernvarme får bygningen din og andre bygninger i området varme og varmtvann levert fra en ekstern varmesentral. Dette kan være en diger varmesentral som ligger langt unna og varmer opp store deler av byen, eller det kan være mindre varmesentraler som varmer opp nabolaget ditt. Prinsippet er likevel det samme:

I varmesentralen varmes det opp varmtvann. Dette varmtvannet fraktes til boligen din - og de andre bygningene -som er tilkoblet fjernvarmen gjennom superisolerte fjernvarmerør i bakken. 

Fjernvarme kan være både fornybart og miljøvennlig, men trenger ikke å være det. Dette avhenger av hvilket brensel som brukes i varmesentralen. Dette kan du for eksempel undersøke på fjernkontrollen.no, som er utviklet av Norsk Fjernvarme, fjernvarmeselskapenes egen næringsforening. 

 

Passer fjernvarme for deg?

 • Du ønsker deg fornybar og vedlikeholdsfri oppvarming.
 • Boligen befinner seg rett i nærheten av fjernvarmerørene. Hvis ikke blir det fort kostbart å koble seg på.
 • Du bor i borettslag, eller i et boligfelt eller område hvor flere har eller ønsker fjernvarme. 
 • Boligen din har vannbåren varme.

Hvor mye kan du spare?

 • Fjernvarmen prisreguleres gjerne sånn at den er litt billigere enn strøm og andre energikilder. Du sparer derfor ikke så mye på energikostnadene.
 • Du må betale for kostnaden med å koble deg til fjernvarmen, men slipper vedlikeholdskostnader og -arbeid.
 • Ta kontakt med fjernvarmeselskapet ditt for å undersøke hva tilkoblingen og fjernvarmen du får levert vil komme på.

Slik går du frem

 • Gjør en vurdering på om fjernvarme er det beste alternativet for dere.
 • Ta kontakt med fjernvarmeleverandøren, og undersøk om det er mulig for dem å levere fjernvarme til deg. Det er ikke alle områder fjernvarmen kan leveres til, og det er ikke alle fjernvarmeselskap tilbyr fjernvarme til enerboliger.
 • Be om en pris på tilkoblingen, og energileveransen.
 • Takker du ja til tilbudet kan arbeidet med å gi deg fjernvarme begynne.