Oljefat

En del boliger, spesielt de som har et oljefyrt ildsted som f.eks en parafinkamin har oljefat. Mange har slike fat stående rett utenfor huset. Gjerne direkte utsatt for vær og vind. Selv om oljefat inneholder færre liter olje enn andre typer tanker kan lekkasjer bli kostbare.

Ikke la oljefat som ikke lenger er i bruk bli stående i hagen. De ruster, og plasseringen i nærheten av boligen gjør at lekkasjer kan få store konsekvenser for deg.

Dette er de enkleste og rimeligste oljetankene å få sanert. Få et firma til å tømme tanken og få den levert til avfallmottak. 

 

parafinfat

 

Dagtank

Boliger med parafinkamin eller ildsted som er kombinert og kan brenne både ved og olje har gjerne en innvendig dagtank. Dette er et mellomlager for brenselet.

Skal du sanere den utvendige oljetanken anbefaler vi at du også får fjernet dagtanken.

 

dagtank

 

Kjellertanker

Med kjellertanker menes oljetanker som er plassert i fritt kjelleren, eller som er murt inn i et eget tankrom. Slike tanker finnes i forskjellige størrelser og fasonger.

Disse oljetankene står tørt og trygt og utsettes for mindre fukt enn oljetankene som er nedgravd.

Det er imidlertid viktig å huske på at kjellertankene fortsatt kan ruste invendig. Når oljen kondenserer vil kondensvannet legge seg i bunnen av tanken. 

Skulle det oppstå en lekkasje fra en kjellertank, skjer lekkasjen direkte i boligen din, og vil kunne gjøre stor skade. Derfor bør alltid kjellertanker som ikke er i bruk tømmes og renses av et sertifisert firma. Påfyllingsrør skal fjernes eller plomberes.

kjellertank

 

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker er de oljetankene som er gravd ned i jordsmonnet. Det kan også være tanker som er plassert på en sånn måte at de ikke kan inspisers utvendig. Derfor utgjør også disse tankene den største forurensingsfaren.

Det er derfor disse oljetankene skal kontrolleres mens de er i bruk, og tømmes, renses og fjernes med en gang de ikke lenger brukes. Dette skal gjøres av et kvalifisert firma. Les mer om reglene her. 

I boliger ligger de fleste nedgravde oljetankene et sted mellom 800 og 3200 liter. De eldste tankene, lagt ned fra 50 - 70-tallet ble gjerne laget av stål. Disse tankene er nå flere tiår over sin tekniske levetid, og bør saneres umiddelbart. 

Tanker fra 70-tallet og utvoer er gjerne er laget av glassfiber. Selv om selve glassfibertankene ikke ruster kan det stå svært dårlig til med rør og ledninger. Glassfibertankene kan også være sårbare for endringer i grunnforhold, og revner lett. Derfor kan også glassfibertanker føre til omfattende lekkasjer.

Siden disse tankene er nedgravd er de også lett å glemme. Det kan derfor være mulig å kjøpe bolig og få en ukjent oljetank med på kjøpet. Stikker det opp to metallrør ved husveggen - ett med bøy, og ett med et slags lokk der du bor, har boligen din mest sannsynlig en oljetank. Da bør du sørge for å få den sanert.

 

oljetanken graves frem