Enova støtter flere energismarte tiltak i boliger. Støtteordningen har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak, men etter 2020 får du ikke lenger støtte til å fase ut fossil oljefyring.

Slik får du støtte:

  1. Gjennomfør tiltaket - ta vare på alle fakturaer og kvitteringer
  2. Gå inn på tilskudd.enova.no, registrer tiltaket (bruk bankID eller MinID) og last opp kvitteringer.
  3. Støtten utbetales i løpet av 3 uker.

 

Disse tiltakene får du støtte til:

Energirådgiver
En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak tilpasset din bolig. Du har rett til støtte for energirådgivning, og kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen. Les mer
 
 

Akkumulatortank 

En akkumulatortank gjør det mulig å samle opp og lagre varmt vann til når du trenger det. Det er en slags varmtvannsbereder du bruker til oppvarming av boligen og ikke bare varmtvannet. Du kan få støtte til å etablere en akkumulatortank, og tiltaket kan kombineres med andre støtteberettigede energitiltak i ordningen. Les mer. 

 

Væske-vann-varmepumpe
En væske til vann-varmepumpe henter varme fra berg, jord eller sjøvann, og fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med andre energitiltak. Les mer
 
 
Varmegjenvinning av gråvann
Varmegjenvinning av gråvann handler om å gjenbruke varmtvann fra f.eks dusjen ved hjelp av en varmegjenvnner. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere varmegjenvinnig med andre energitiltak i ordningen. Les mer

 

Ombygging til vannbåren varme
Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Du kan få støtte til tiltaket dersom du samtidig investerer i en fornybar varmekilde slik som sol- eller bergvarme. Les mer

 

Biokjel
En biokjel bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer
 
 
Bio-ovn med vannkappe
En bio-ovn med vannkappe (enten i form av pelletsovn eller vedovn) bruker biobrensel til både direkte romoppvarming og oppvarming av varmtvann for et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med ndre energitiltak i ordningen. Les mer    
 

Solfanger
En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann (i motsetning til solceller, som lager elektrisitet). Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer 
 
 
El-produksjon
El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel solceller eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer 
 
 
Ettermontering av balansert ventilasjon
Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som trekker ut brukt luft og leverer frisk, renset og oppvarmet luft. Du har rett til støtte for dette tiltaket. Les mer
 
 
Støtte til oppgradering av bolig
Du kan få støtte til vindu, isolasjon, tetting med mer, inkludert arbeidskostnader, dersom du samtidig gjør andre energitiltak. Maksimalt tilskuddsnivå er avhengig av hvor ambisiøse energitiltakene er. Les mer
 

Les mer og søk støtte på tilskudd.enova.no

 

Gratis råd

Enova har en gratis rådgivningstjeneste, Enova Svarer. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing.

Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 
 
• Telefon: 800 49 003
• Nettprat: du kan chatte med en av Enovas energirådgivere.
• E-post: svarer@enova.no

Les mer