Bioenergi

Bioenergi er energi produsert av biologisk materiale. Selv om brenselet kan varier er prinsippet bak det samme. Vi brenner biologisk materiale og får varme til boligen. Som regel bruker man ved, trepellets, treflis eller biofyringsolje som brensel i boliger. For å erstatte oljefyren i kjelleren med bioenergi velger mange en biokjel for ved, pellets eller flis til dette. En vedovn med vannkappe kan være et annet alternativ. Mindre energismart er det å velge biofyringsolje. Har du en parafin- eller oljekamin kan en vedovn eller en pelletsovn være et alternativ.

Foto Annegtb, flickr.com/photos/gbta/15770068032/

Biofyringsolje

Biofyringsolje er en betegnelse på fyringsolje basert på biologisk råstoff. I noen situasjoner kan biofyringsolje være et godt alternativ til fossil oljefyring, men stort sett bør du gå for andre alternativer.