Bergvarmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 2 - 4
Investering: 180 - 300 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, elektriker, brønnborer
Miljø: inneholder klimaskadelig kjølemedium (HFK gass)

Bergvarmepumper er de vanligste væske-vann varmepumpene i Norge. Dette er fordi bergvarmepumper er blant de mest driftssikre og effektive varmepumpene, men også de som koster mest å installere.

Varmepumpen henter varmeenergi fra berget gjennom en energibrønn. En kollektor senkes ned i energibrønnen, og henter opp varmen fra berget. Berggrunnen er god varmekilde for varmepumper. Den har en høy og stabil temperatur over hele året. Varmen overføres deretter til varmepumpen inne i boligen, som hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann.

En bergvarmepumpene er 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og vil dekke nesten hele (ca 85 %) oppvarmingsbehovet ditt.

 

Passer en bergvarmepumpe for deg?

 • Du har en oljefyr, eller en annen type fyrkjel som du vil erstatte.
 • Du har en større enebolig, eller gode naboer å spleise på felles energibrønn med.
 • Du har vannbåren varme i boligen din, eller har planer om å installere det.
 • Du skal bygge deg en ny bolig.

 

Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming og varmtvann med 50 - 75 %.
 • Bruker du 25 000 kWh strøm totalt, kan du regne med å spare rundt 11 000 kWh.
 • En bergvarmepumpe har en årsvarmefaktor på 2,5 - 4. Det betyr at du bruker 1 kWh strøm, men får 2,5 - 4 kWh med varmeenergi til boligen. 
 • Du må regne med å betale 150 - 300 000 kroner for en ferdig installert bergvarmepumpe. Levetiden er på 15 - 20 år.

 

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det en bergvarmepumpe som vil passe best for dere - eller er det kanskje andre tiltak du bør prioritere først? 
 • Sjekk gjerne forbrukertester av varmepumper, og se etter produkter med svarnemerke og godt energimerke. 
 • En bergvarmepumpe skal installeres av fagfolk, som regel rørlegger, brønnborer og eletriker. Installatøren du velger vil ha desidert mest å si for om du får en varmepumpe som fungerer optimalt eller ikke. Kontakt derfor flere installatører med erfaring, trygg økonomi og gode referanser. Avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen.     
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Pris er ikke alt. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke enova om støtte når varmepumpen er ferdig installert og betalt.