Vi vil hjelpe deg å med å bli oljefri

Hvis du har en oljetank nedgravd i hagen din, har du mest sannsynlig mottatt brev fra kommunen du bor i med invitasjon til et åpent informasjonsmøte. Det har gjerne vært et meldeskjema vedlagt også, sånn at Rogaland Brann og redning kan få beskjed hvis oljetanken din ikke lenger er i bruk.

Gjennom kampanjen har vi ønsket å gi flere informasjon om utfordringene knyttet til fossil oljefyring, forurensningsfaren fra den nedgrave oljetanken. Blant annet gjennom disse brevene, men også gjennom brosjyrer, utallige presseoppslag og konkurranser.

Her finner du det siste brevet og brosjyren som ble sendt ut.

 

Oljefyringsforbud i 2020

Det er blitt bestemt at fossil oljefyring blir forbudt i 2020. Det betyr at du i løpet av 2019 må finne en annen oppvarmingsløsning hvis du har oljekjel eller parafinkamin i dag.

Les mer om forbudet.

 

Mange fornybare alternativer

Heldigvis finnes det mange fornybare oppvarmingsløsninger som er mer energismarte og mindre klimaskadelige enn fossil fyringsolje. 

En parafinkamin kan f.eks erstattes av en luft-luft-varmepumpe, en rentbrennende vedovn eller en pelletskamin, eller allerhelst med en kombinasjon. En oljekjel kan erstattes av en luft-vann-varmepumpe, en berg-, sjø- eller jordvarmepumpe, eller en biokjel. Gjerne i kombinasjon med solfangere.

Det er også mulig å bruke biofyringsolje eller ren elektrisk oppvarming. 

Les mer om de fornybare alternativene, og om hvordan du går frem for å bli oljefri. Du kan også se hvor mye du vil spare på å velge ulike fornybare alternativer.

 

Gode grunner til at oljetanken bør fjernes

Har du allerede kuttet ut oljefyringen, men har en oljetank som ikke lenger er i bruk?  Da er det på tide at den blir fjernet. En slik gammel oljetank er en tikkende miljøbombe, og den er ditt ansvar, uansett hvordan du snur og vender på det.

Det viktigste er at oljetanken tømmes og renses. Det spiller ingen rolle om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje igjen i en slik "tom" tank. I verste fall er det ikke mer enn noen liter som skal til før oljelekkasjen er et faktum. Les mer om lekkasjefaren her.

Derfor skal oljetanker som ikke lenger brukes tømmes og renses av et firma som har både sertifisert utstyr og mannskap. Du bør også fjerne tanken, men det er ikke alle kommunene i Rogaland krever dette. Undersøk med kommunen din hvilket regelverk som gjelder.

Les mer om hvorfor du bør sanere oljetanken, og hvordan du går frem.

Vil du melde fra om at boligen har, eller har hatt nedgravd oljetank?
Da kan du bruke dette skjemaet, og returnere det til brannvesenet ferdig utfylt.


Få støtte

Enova gir økonomisk støtte hvis du erstatter fossil oljefyring med et fornybart alternativ og samtidig sanerer oljetanken. De gir også økonomsik tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning, og til helthetlig energioppgradering av boligen din.

Les mer om tiltakene du kan få støtte til.  

 

Hvem kan gjøre jobben?

For å gjøre det tryggere og enklere for deg å komme i gang med å bli oljefri, har vi godkjent flere energispesialister i regionen som tilbyr oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, samt rens og fjerning av oljetank. Energispesialistene tilfredstiller objektive krav innen kompetanse, økonomi og kundeoppfølging. Les mer om kvalitetsikringsordningen Energispesialist her.

Du kan komme i kontakt med yll ut skjemaet øverst på siden for å motta uforpliktende tilbud fra lokale tilbydere. Her finner du en liste over tilbydere som har vært igjennom en godkjenningsprosess i Rogaland.
 
 

Få energiråd

Både Stavanger kommune og Sandnes kommune har gjort Energiportalen.no tilgjengelig for sine innbyggere. Energiportalen er en nettportal hvor du kan bergene hvor mye energi du sparer på å gjennomføre ulike energitiltak i boligen din.

Du kan også finne mer informasjon om ulike energitiltak på Energismart.no, Naturvernforbundets nettportal for energieffektive løsninger. 

 

Samarbeidspartnere

Kampanjen Oljefri Rogaland drives av Naturvernforbundet Rogaland.

I tillegg til kommunene Sandnes, Randaberg og Stavanger samarbeider Rogaland Fylkeskommune og Rogaland brann og redning v/ Feiervesenet om Oljefri Rogaland.

 

 

Rogaland fylkeskommune      

 

Randaberg       sandnes kommune     Stavanger kommune