Er du i startfasen?

Da vil kalkulatoren vil i første omgang gi deg et overblikk over hvor mye du vil spare på å erstatte oljefyren med fornybar energi:

1. Tilpass hvor mange liter fyringsolje du bruker i året, eller hvor mye du betaler for fyringsoljen pr år.

2. Tilpass alder på oljefyren din.

3. Tilpass om du bruker oljefyren til oppvarming av varmtvannet.

Se hvordan årskostnadene for de mest aktuelle alternativene til oljefyren ser ut.

 

Er du i beslutningsfasen?

Da kan du bruke kalkulatoren til å finregne på ulike løsninger, og tilpasse utregningen til ditt behov:

1. Gjør justeringer på utgiftene du har til oljefyren ved å klikke "Mer informasjon".

 

 

 

 

Hva er virkningsgrad?

 

Hvordan utregnes årskostnaden?