Enova støtter flere energismarte tiltak i boliger. Støtteordningen har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Det gis også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning. Støtten vil gjelde ut 2019, men fjernes i 2020 når oljefyringsforbudet trer i kraft. Det gis også støtte til energismart oppgradering av boligen.

 

Slik får du støtte:

  1. Gjennomfør tiltaket - ta vare på alle fakturaer og kvitteringer
  2. Gå inn på tilskudd.enova.no, registrer tiltaket (bruk bankID eller MinID) og last opp kvitteringer.
  3. Støtten utbetales i løpet av 3 uker.

 

Disse tiltakene får du støtte til:

Fjerning av oljekjel og oljetank
Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, har du rett til støtte for fjerning av oljekjel og oljetank i tillegg til det du får for investeringen i den fornybare varmekilden. Du kan også kombinere fjerning av oljekjelen med andre energitiltak i ordningen. Les mer


Fjerning av oljekamin og oljetank
Erstatter du en oljekamin med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, har du rett til støtte for å fjerne kaminen og tanken. Du kan også kombinere fjerning kaminen med andre energitiltak i ordningen. Les mer 
 

Energirådgiver
En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak tilpasset din bolig. Du har rett til støtte for energirådgivning, og kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen. Les mer
 
 
Luft-vann-varmepumpe
En luft til vann-varmepumpe henter varme fra uteluften, og fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel/oljetank og andre energitiltak i ordningen. Les mer
 

Væske-vann-varmepumpe
En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann, og fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel/oljetank og andre energitiltak. Les mer

 
Avtrekksvarmepumpe
En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din, og fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere en avtrekksvarmepumpe med andre energitiltak i ordningen. Les mer 
 
 
Varmegjenvinning av gråvann
Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere varmegjenvinnig med andre energitiltak i ordningen. Les mer
 
 
Ombygging til vannbåren varme
Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Du kan få støtte til tiltaket dersom du samtidig investerer i en fornybar varmekilde slik som sol- eller bergvarme. Les mer

  
Biokjel
En biokjel bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med utfasing av oljekjel/oljetank og andre energitiltak i ordningen. Les mer
 
 
Bio-ovn med vannkappe
En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med utfasing av oljekjel/oljetank og andre energitiltak i ordningen. Les mer    
 

Solfanger
En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann (i motsetning til solceller, som lager elektrisitet). Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer 
 
 
El-produksjon
El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer 
 
 
Ettermontering av balansert ventilasjon
Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som trekker ut brukt luft og leverer frisk, renset og oppvarmet luft. Du har rett til støtte for dette tiltaket. Les mer
 
 
Varmestyringssystem
Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer
 
 
Støtte til oppgradering av bolig
Du kan få støtte til vindu, isolasjon, tetting med mer, inkludert arbeidskostnader, dersom du samtidig gjør andre energitiltak. Maksimalt tilskuddsnivå er avhengig av hvor ambisiøse energitiltakene er. Les mer
 

Les mer og søk støtte på tilskudd.enova.no

 

Gratis råd

Enova har en gratis rådgivningstjeneste, Enova Svarer. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing.

Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 
 
• Telefon: 800 49 003
• Nettprat: Klikk på nettpratikonet nederst på denne siden, så kommer det opp et nettpratvindu hvor du kan chatte med en av Enovas energirådgivere.
• E-post: svarer@enova.no

Les mer