Foto Annegtb, flickr.com/photos/gbta/15770068032/

Biofyringsolje

Biofyringsolje er en betegnelse på fyringsolje basert på biologiske råstoff. I noen situasjoner kan biofyringsolje være et greit alternativ til fossil oljefyring, men stort sett bør du gå for andre alternativer.

Andre alternativer