Biofyringsolje
Effektivitet: samme som dagens oljefyr
Investering: 5 - 35 000
Varmesystem: vannbåren varme
Installasjon: fyringstekniker/oljeleverandør
Miljøkonsekvenser: beslaglegger matjord og kan inneholde palmeolje, forbrenning gir CO2-utslipp

 

Biofyringsolje kan høres ut som et forlokkende alternativ til fossil fyringsolje. Fordelen er at man ved å gå over til et slikt brennstoff kan beholde oljefyren og bare gjøre mindre endringer på varmeanlegget. Dette gjør at man slipper unna store investeringskostnader.

Ulempene er at man bruker et produkt det er vanskelig å kontrollere hvor kommer fra, hva råstoffet til oljen er, hvor råstoffet er produsert - og på hvilken måte.  Det setter oss også i noen etiske dilemmaer. Er det f.eks greit å bruke matjord til produksjon av drivstoff? Siden oljen brennes - får vi også fortsatt CO2-utslipp.

Derfor bør biofyringsolje bare brukes i enkelte tilfeller. Først og fremst som reserve for kalde perioder, og bare i oljefyrer som har god virkningsgrad og god styring.

Det kan også være noen praktiske utfordringer knyttet til bruk av biofyringsolje. Derfor bør man velge et produkt som er homogent, holdbart og kuldebestandig. 

Passer biofyringsolje for deg?

  • Du vil bare bruke biofyringsolje på de kaldeste dagene.
  • Oljefyren din har høy virkningsgrad, og du har behovstyrt forbruket ditt.
  • Du har det trangt økonomisk, og har ikke mulighet til å ta på deg nye investeringer, eller det er ting ved din situasjon som gjør det utfordrende å ha en lang tidshorisont på investeringer.

Hvor mye kan du spare?

  • Du sparer ikke noe på å gå fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Biofyringsolje er gjerne litt dyrere enn fossil olje, og har også litt lavere energiinnhold. 
  • Overgang fra fossil oljefyring til biofyringsolje koster gjerne fra 5 til 35 000 kroner.

Slik går du frem

  • Få oversikt over energiforbruket ditt. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det andre tiltak som bør prioriteres først, og er biofyringolje virkelig den løsningen som passer best for deg?
  • Undersøk hvilke bedrifter som leverer biofyringsolje, hvilken kvalitet det er på oljen som leveres og til hvilken pris. Du bør velge et produkt med høy kvalitet, som er homogent, holdbart og kuldebestandig.
  • Ta kontakt med fyringsteknikeren din, de som utfører service på oljefyren din, eller de som selger deg fyringsolje og be om en pris på jobben. Du kan gjerne be om tilbud fra flere.
  • Gjennomfør tiltaket.